Energetische Therapie

“Wat is energetische therapie?” Deze vraag wordt mij vaak gesteld. En meteen gevolgd door: “Dat is toch iets zweverigs?”.

Alles is energie en met elkaar verbonden.

In het contact met de ander maken we niet alleen gebruik van onze fysieke zintuigen. Ieder mens heeft een aura (energieveld) om zich heen. Doordat deze aura’s in contact komen met elkaar, vindt er energetische uitwisseling plaats. Dus onze energie komt in contact met de ander, dit gebeurt vaak onbewust. Dit heeft invloed op hoe we ons voelen.

Hoe werkt energie

In onze aura hebben we 7 chakra’s, onze energiebronnen. In het contact met de ander komen uit deze chakra’s energetische ‘koorden’ die zich kort of langdurig met de ander verbinden. De verbinding die bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek plaatsvindt is anders van intensiteit dan de verbinding die ontstaat in gesprek met een goede vriend. Misschien is het dan ook te begrijpen dat het loslaten van een dierbaar persoon zo moeilijk is omdat de koorden zo sterk waren of nog zijn. Je kunt je bijvoorbeeld heel goed bij iemand voelen. De chakra’s ‘matchen’ dan heel goed en zit je op hetzelfde energie niveau als de ander. Maar je kunt ook een afkeer hebben of je onprettig voelen bij een persoon. Dan wil je letterlijk een stapje achteruit doen zodat jouw aura niet de aura van de ander raakt.

Misschien heb je ook de ervaring dat  je (te) veel oppikt van anderen. Door hier bewust van te worden, kan het soms goed zijn om je te leren afsluiten voor bepaalde gevoelens of het gedrag van de ander, zodat je meer en beter in je eigen kracht kunt staan.

Het kan ook dat er (on)bewust stress, boosheid, angst en verdriet zich vastzetten in het lichaam door een traumatische ervaring of opvoeding. Dit heeft ook gevolgen op energetisch niveau.

Wat gebeurt er als energie niet goed stroomt

In contact met anderen wordt je energie beïnvloed, zoals ik in bovenstaande voorbeelden al heb aangegeven. De energie kan blokkeren en stroomt niet of juist teveel op bepaalde plekken. Dit kan zich uiten in de volgende klachten:

Geestelijke klachten: stress, weinig of geen eigenwaarde, onzekerheid, rusteloosheid, vastlopen in dagelijks functioneren.
Lichamelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, maagklachten, vermoeidheid, slapeloosheid, pijnlijke spieren.
Emotionele klachten: depressie, lusteloosheid, angst, verdriet, boosheid.

Hoe werkt Energetische Therapie

Door aan de klacht of hulpvraag aandacht te geven, door middel van gesprekken, opdrachten, visualisaties en  healing, creëren we weer een balans in het energiesysteem en de chakra’s. Door op een andere manier naar gebeurtenissen of gedrag te kijken, vindt er al een verandering plaats in het energiesysteem. Deze verandering heeft weer invloed op hoe we ons voelen.